RJSHOP : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของราชา

ชาเขียวต้นอ่อนข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์

มีส่วนประกอบน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ 98%
ใช้รับประทานได้ 1 ขวด

ข้อมมูลเพิ่มเติม
ราคา 100
จำนวน:
1เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า

มีส่วนประกอบน้ำคั้นต้นอ่อนข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ 98%
ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Cart
  • 0
  • 0

Cart