RJSHOP : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของราชา

ผ้าพันคอ

การย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
ใช้พันคอ หรือห่ม
ขนาด 80X180 cm

ข้อมมูลเพิ่มเติม
ราคา 1000
จำนวน:
1เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า

การย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ พัฒนาให้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร บ้านคึมมะอุ-สวนหม่อน

Cart
  • 0
  • 0

Cart