RJSHOP : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของราชา

สเปรย์กันยุง

สเปรย์สมุนไพรกันยุง ด้วยคุณสมบัติส่วนผสมจาก มะกรูด ตะไคร้ กานพลู การบูร
ใช้ฉีดไล่ยุง
ขนาด 50 ml

ข้อมมูลเพิ่มเติม
ราคา 50
จำนวน:
1เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า

สเปรย์สมุนไพรกันยุง ด้วยคุณสมบัติส่วนผสมจาก มะกรูด ตะไคร้ กานพลู การบูร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Cart
  • 0
  • 0

Cart