RJSHOP : ผลิตภัณฑ์ชุมชน คนของราชา

น้ำมันใส่ผม

น้ำมันบำรุงผมเหมาะสำหรับทุกสภาพเส้นผม อุดมด้วยน้ำมันจากธรรมชาติ 7 ชนิด ได้แก่ Ginger oil, Kaffir lime oil, Argan oil, Jojoba oil, Olive oil, Sunflower seed oil, Coconut oil ช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะ ให้เส้นผมแข็งแรงไม่ขาดร่ว

ข้อมมูลเพิ่มเติม
ราคา 250
จำนวน:
1เรื่องราวความเป็นมาของสินค้า

น้ำมันบำรุงผมเหมาะสำหรับทุกสภาพเส้นผม อุดมด้วยน้ำมันจากธรรมชาติ 7 ชนิด ได้แก่ Ginger oil, Kaffir lime oil, Argan oil, Jojoba oil, Olive oil, Sunflower seed oil, Coconut oil ช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะ ให้เส้นผมแข็งแรงไม่ขาดร่วงง่าย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Cart
  • 0
  • 0

Cart